CETANE BOOSTER - 375ml

13.20 лв

Повишава цетановото число на дизеловото гориво с до 5 пункта в зависимост от качеството на горивото. Препоръчително е да се добавя към дизел с ниско качество. Помага за по-ефикасно изгаряне на горивото, намалява разхода, премахва саждите и отстранява дразнещите шумове.

Предимства:

  • Подобрява качествата на горивото
  • Оптимизира изгарянето и намалява разхода
  • Премахва саждите и дразнещите шумове
  • Редуцира изхвърлените в атмосферата емисии на СО2
SKU: product 694
Каталог: 
Цена: 13.20 лв